© 2014  |  Her Hakkı Saklıdır.

Göletler & Kanallar & Havuzlar

Yapay Göller

Sulama göletleri, sıvı atık depolama ve çökertme havuzları, su rezervuarları,

dekoratif bahçe havuzları gibi alanlar için geniş panel Lineflex jeomembranlar kullanılır.

Yaklaşık 1000m² tek parça halinde jeomembran üretilmektedir. Büyük boyutlu göletler

için 1,5mm küçük boyutlu süs havuzları için 1mm ve 1,2mm kalınlıktaki jeomembran

kullanımı önerilmektedir.

 

Uygulama Yöntemi

Projeye uygun olarak hazırlanan geniş membran panelleri kenarları 4 cm bini olacak

şekilde yan yana serilir. Eğer zemin otomatik kaynak makinesinin düz hareket etmesine

engel olursa kaynak yapılacak yerlerin altına geçici olarak ince sunta gibi sert ve düz

malzeme serilmelidir. Biniler sıcak hava ile termik kaynak yapılır. Termik kaynak

esnasında uygulama talimatlarına uyulmalıdır. Zemin üzerinde membrana zarar

verebilecek sivri taş, demir parçası vs. olmamalıdır.Gölet zemini sadece toprak

hafriyatından olabileceği gibi beton, betonarme veya kerpiçten oluşabilir. Zemin

tesviyesi yapıldıktan sonra hazırlanan zemine min. 250 kg/m² geotekstil serilir.

Sonra üzerine Lineflex jeomembran serilerek uygulama tamamlanır.

UYGULAMA TALİMATI

 

Membran uygulamasından önce açıktaki zemininin en az 30 cm derinlikteki kısmı % 95 oranında sıkıştırılmış olmalıdır. Yeterince sıkıştırılamayan, zayıf ya da çökebilen kısımlar çıkartılıp yeri uygun şekilde doldurulur. Kaplanacak bütün yüzeyler düz olmalı, yabancı ve organik maddelerden, kesici madde ve molozlardan arındırılmış olmalıdır. Su birikintilerine ve aşırı neme müsaade etmemelidir.

 

ANKRAJ HENDEĞİ

 

Ankraj hendekleri ana yüklenici tarafından geomembran serilmeden önce uygulama projelerinde gösterildiği biçimde kazılmalıdır. Hendek köşeleri hafifçe yuvarlatılarak, geomembranın hendekle birleştiği yerlerde keskin kıvrılmalardan kaçınılmalıdır. Ankraj çukurlarındaki uygulamalar tamamlandıktan sonra dolgu ve sıkıştırma yapılmadan önce membranın zarar görmemesi için üzerine bir kat Keçe serilmelidir.

 

YERLEŞTİRME METODU

 

Hiç bir ekipman yada alet, taşıma ve kullanım sırasında, yada başka sebepler ile membrana zarar vermemelidir.

Hiç bir personel geomembran üzerinde çalışırken sigara içemeyecek, membrana zarar verecek ayakkabı giymeyecek ve başka faaliyetlerde bulunmamalıdır.

Uygulama personeli sahaya girmeden önce tüm iş kıyafetlerini giymiş bir şekilde hazır bulunacaktır. Bu iş kıyafetleri aksi kararlaştırılmadıkça en az baret, yelek ve çelik tabanlı ayakkabıdan oluşmalıdır.

Panelleri açmak için kullanılan metot,  geomembranda çiziklere ya da kıvrılmalara sebebiyet vermemeli, alttaki zemine ya da alta serilmiş geotekstile zarar vermemelidir.

Yeterli ağırlıklar (kum torbaları ya da benzeri ağırlık malzemeleri, geomembrana zarar vermeyecek şekilde)   yerleştirilerek rüzgârın geomembran malzemeyi kaldırması önlenmelidir.   (Kuvvetli rüzgâr hallerinde,  panel kenarları boyunca sürekli ağırlık konularak rüzgârın panellerin altına girmesi riski azaltılır).

Hava Koşulları: Geomembran yerleştirilmesi, çevre ısısının 0°C ve 40°C arasında olduğu şartlarda yapılmalıdır. Yağış esnasında ve sabah erken saatlerdeki çiğ esnasında kaynak işlemi yapılmamalıdır.

 

SAHA KAYNAKLARI

 

Onaylanmış kaynak metodu otomatik makine ile füzyon kaynağı veya ekstürüzyon kaynağıdır. Kaynaklar mümkün olduğunca şeve paralel olarak düzenlenmelidir. Şeve dik kaynaklardan kaçınılmalı, köşelerde ve geometrik şekilli kısımlarda, saha kaynakları en aza indirgenmelidir.

 

KAYNAK BİNDİRMESİ

 

Membran panelleri füzyon kaynak için minimum 10 cm, ekstürüzyon kaynak için minimum 7,5 cm bindirme ile yerleştirilmelidir.

 

KAYNAK EKİPMANI VE AKSESUARLARI

 

Saha kaynakları için onaylanan ekipmanlar füzyon ve ekstürüzyon kaynak makineleridir. Uygulayıcı aşağıdaki ekipmanı sahada bulundurmak zorundadır.

 

Füzyon Kaynak Makinesi

Ekstürüzyon Kaynak Makinesi

Yüksek hızlı grinder

Sıcak Hava Bloveri

Hava basıncı testi için ekipman

Gerekli Elektrik Kabloları ve diğer aletler

TEST KAYNAKLARI

 

Kaynak şartlarının ve kaynak ekipmanlarının uygunluğunu tahkik etmek amacıyla, saha test kaynakları yapılmalıdır. Test kaynakları, o gün kullanılan tüm kaynak ekipmanları için, her kaynaklama döneminin başında ve önemli hava değişimlerinde tekrarlanmalıdır.

 

Tüm test kaynakları kaynak yapılacak alanda olmalıdır.

Onaylanan kaynak metotları füzyon ve extrüzyon kaynaklarıdır.

Membran için Minimum Kaynak Değerleri

 

 

Kaynak Testi

 

Birimi

 

Değer

 

Kayma Mukavemeti

 

%

 

90

 

Sıyrılma Mukavemeti

 

%

 

60

 

SAHA KAYNAKLARININ TESTLERİ

 

Uygulayıcı tüm saha kaynaklarım bütün boyları boyunca test edilmelidir. Aşağıda sayılan ancak bunların dışında da gerekecek tüm test ekipmanları uygulayıcı tarafından sahada bulundurulmalıdır.

 

HAVA BASINCI TESTİ (SADECE ÇİFT DİKİŞLİ FÜZYON KAYNAKLAR )

 

Aşağıdaki yöntem Çift Dikişli Füzyon Kaynaklarının test edilmesinde kullanılmalıdır. Çift Dikişli Füzyon Kaynakların testi için gerekli ekipmanlar şunlardır:

 

 

Üzerine bir manometre monte edilmiş keskin uçlu, kanallı iğne, ya da onaylı başka bir basınç besleme aleti.

Test için uygulayıcı aşağıdakileri yerine getirilmelidir.

Test edilecek kaynağın bir ucu kapatmalıdır.

İğne ya da onaylanmış basınç besleme aleti, çift dikişli füzyon kaynağı ile oluşturulan kanalın kapatılmış ucundan, sokulmalıdır.

Hava kanalının tamamen temiz olduğunun görülebilmesi için pompa ile hava basılır.

Kanalın diğer ucu da kapatılmalıdır.

Hava pompası ile 25-30 psi (1.75-0 at) lik bir basınç verilir, vana kapatılır ve kanaliçindeki basınç ik dakika içinde dengelendikten sonra, basınç yaklaşık 5 dakika tutulmalıdır.

Basınç kaybı 4 psi (0.28 at) aşarsa ya da basınç sabitleşmez ise, kaynakta hata olduğu tespit edilmelidir. Hatalı yer bulunur, onarılır tekrar test edilmelidir.

İğne ya da onaylanmış basınç besleme aleti çıkarılır, kanalın uçları açılmalıdır.

KAYMA VE SIYRILMA TESTİ

 

Kayma ve sıyrılma testleri her gün imalat başlangıcında yapıldığı gibi gün içerisinde imalat boyunca da belirli periyotlar da yapılmalıdır.

Füzyon kaynaklar için her 300 metre kaynakta bir Kontrol Mühendisi gözetiminde alınacak olan numuneler kayma ve sıyrılma testleri için tensiometreyi kullanarak test edilmelidir. Test edilen numuneler minimum yukarıdaki tabloda belirtilen Membran için Minimum Kaynak Değerlerini sağlamak zorundadır. Test sonuçları tutanak haline getirilip Kontrol Mühendisi tarafından onaylanmalıdır.

Ekstürüzyon kaynakları için her 200 metre kaynakta bir Kontrol Mühendisi gözetiminde alınacak olan numuneler kayma ve sıyrılma testleri için tensiometreyi kullanarak test edilmelidir. Test edilen numuneler minimum yukarıdaki tabloda belirtilen Membran için Minimum Kaynak Değerlerini sağlamak zorundadır. Test sonuçları tutanak haline getirilip Kontrol Mühendisi tarafından onaylanmalıdır.

ONARIM İŞLEMLERİ

 

Bozuk ve hatalı kaynaklar bu spesifikasyonda belirtilen şekilde tekrar kaynaklanmalıdır.

Küçük delikler, üzerleri ekstürüzyon kaynağı ile kapatılarak onarılabilir. Eğer delik 6 mm den büyükse yamanmalıdır.

Yırtıklar yama yapılarak onarılmalıdır. Yama eğer şev üzerinde ya da, bir gerilme bölgesinde ise ve keskin bir ucu varsa burası yama yapılmadan önce yuvarlatılarak ilerlemesi engellenmiş olmalıdır.

Geniş delikler,   pürüz ve ham maddenin iyi dağılmamasından dolayı oluşan bozukluklar ile herhangi bir yabancı maddeden dolayı kirlenmiş yerler yamanmalıdır.

Yamanacak Membran yüzeyi,   onarımdan en fazla 10 dakika önce temizlenmeli ve taşlanmalıdır.   Kalınlığın   %   10 undan fazlası alınmamalıdır. Kaynaklama,    taşlamanın başladığı yerden itibaren başlatılmalıdır ve daha önceki kaynak yerine en az 5 cm bindirme yapılmalıdır. Mevcut bir ekstürüzyon kaynağının üzerine tekrar ekstürüzyon kaynağı yapılacak ise eski kaynak yüzeyi taşlanmalıdır.Yamalar yuvarlak ya da oval biçimde olmalıdır ve hatalı kısmın kenarını en az 15 cm aşmalıdır. Tüm yamalar kullanılan geomembran ile aynı kalınlıkta ve yapıda olmalıdır. Tüm yamalar, geomembran üzerine yerleştirilmeden önce açılı grinder ile taşlanarak kenarları eğimli hale getirilmelidir.

Geomembran serilecek yüzeyler uygun hale getirilmelidir. Tatbikat esnasında yüzeylerde ortaya çıkan olumsuz kısımların onarılması işçiler marifetiyle yapılmalıdır.

ANKRAJ HENDEĞİNİN DOLDURULMASI

 

Ankraj hendeği, kontrol mühendisinin onayladığı şekilde Yüklenici tarafından doldurulacak ve sıkıştırılmalıdır. Ankraj hendeği dolgu malzemesi projede belirtilen şekilde sıkıştırmalıdır.Hendek doldurulurken geomembrana, geotekstile zarar verilmemesine dikkat edilmelidir. Eğer hasar meydana gelirse, doldurma işlemi tamamlanmadan önce onarılmalıdır.