© 2014  |  Her Hakkı Saklıdır.

Temel Bohçalama

Temel Yalıtımı

Betonarme bodrum perdeleri

Pürüzsüz betonarme perdeye EPDM membranlar şeritleri halinde yan yana yapıştırılarak baskı levhası ile [...]

Bohçalama su yalıtımı; bina temeli ve bodrum perdelerini yeraltı suyunun

zararlı etkilerine ve yeraltı suyu olmayan zeminlerdeki sülfat vb. etkilere karşı

korumak üzere yapılır.

 

Temel bohçalaması yapılmış binaların ömrü uzun olur.

 

Depremlerde en çok temelleri zayıflayan binalar yıkılmıştır.

 

Yüksek performanslı Lineflex EPDM membran bina temellerini bina ömrü boyunca

topraktaki su, tuz, asit ve alkali gibi kimyasallardan korur. Bohçalama işi, bina

temeli ile toprakla temas eden yan perdelerin Lineflex EPDM membran ile

kaplanması ile yapılır.

Uygulama

 

TEMEL SU YALITIMI HAZIRLIK

 

Düzgün perdah yapılmış grobeton döküldükten sonra, gerekli yüzey temizlikleri, ve yüzey bozuklukları tamir harcıyla doldurulur,asansör çukurunun merkez köşelerine pah yapılır ve uygulama firmasına yalıtım yapılacak bölge teslim edilir. Yalıtım yapılan temellerde, temel kalıbı söküldükten sonra drenaj levhası veya koruma duvarı ile yalıtımın korunması sağlanmalıdır.

 

TEMEL SU YALITIMI UYGULAMA

 

Düzgün grobeton zemin üzerine, Uygulama firması tarafından, 150 ila 500 gr/m2 7eçe 7-10 cm bini yapılarak, uygulama yapılacak zemin, asansör çukuru, radye kalıbı ve alanın tamamı kaplanır.. Keçenin üzerine; 1,50 ila 3,00 mm PVC membran ruloları serbest serilir ve ek yerleri 7-12 cm bindirilerek çift kaynak robotu ile kaynak yapılır. yine aynı şekilde koruma betonu dökülmeden, yalıtımın zarar görmemesi ve delinmemesi için son kat 150- 300 gr/m2 koruma keçesi ile tüm alan kapatılır. Temelde yalıtım işlemi tamamlandıktan sonra yüklenici tarafından uygun dozda koruma betonu dökülür.

 

Temelden gelen keçe + PVC membran + keçe temel üst kotunda geçici olarak kilitlenecektir.

 

PERDE SU YALITIM HAZIRLIK

 

Perdede gerekli yüzey temizlikleri ve yüzey bozuklukları tamir harcı ile doldurulur, Tayrot ve tiş delikleri özel tamir harçları ile kapatılır. Perde ile temel arasında meydana gelen genleşme derzlerine ve perde merkez köşelerine pah yapılır ve uygulama firmasına yalıtım yapılacak bölge teslim edilir.yalıtım yapılan perdelerin, drenaj levhası veya koruma duvarı ile korunması sağlanır.

 

PERDE SU YALITIM UYGULAMA

 

Düzgün yüzey üzerine, Uygulama firması tarafından, 150 ila 500 gr/m2 keçe 7-10 cm bini yapılarak perdeye asılır. Keçenin üzerine; 1,5 ila 3,00 mm PVC membran ruloları serbest asılarak, ek yerleri 7-12 cm bindirilir çift dikişli füzyon kaynak makinesi ile yapılır.Perde üst kotunda keçe + PVC membran + keçe aluminyum baskı çıtası ile kilitlenip bitişlere polüretan mastikleme yapılır. Bohçalaması biten su yalıtım ugulaması yüklenici firma tarafından drenaj levhası yada koruma duvarı ile korunmalıdır.

 

KAYNAK VE TEST METODLARI

 

Hava Koşulları;

 

PVC membran uygulaması, çevre ısısının +5°C ve 40°C arasında olduğu şartlarda yapılmalıdır. Yağış esnasında ve sabah erken saatlerdeki çiğ esnasında kaynak işlemi yapılmamalıdır.

 

Saha Kaynakları

 

Onaylanmış kaynak metodu otomatik makine ile füzyon kaynağıdır. köşelerde ve geometrik şekilli kısımlarda, saha kaynakları en aza indirgenmelidir.

 

Kaynak Bindirmesi

 

Membran panelleri füzyon kaynak için minimum 7-12 cm 'dir. Kaynak Ekipmanı ve Aksesuarları Saha kaynakları için onaylanan ekipmanlar füzyon kaynak makineleridir ve aşağıdaki ekipmanlar bulundurulmalıdır.

 

Füzyon Kaynak Makinesi (Şekil 1)

Hava basıncı testi için ekipman (Şekil 3)

Yamalar için el kaynağı (Şekil 2)

Gerekli Elektrik Kabloları ve diğer aletler

Test Kaynakları

 

Kaynak şartlarının ve kaynak ekipmanlarının uygunluğunu tahkik etmek amacıyla, saha test kaynakları yapılmalıdır. Test kaynakları, o gün kullanılan tüm kaynak ekipmanları için, her kaynaklama döneminin başında ve önemli hava değişimlerinde tekrarlanmalıdır. Tüm test kaynakları kaynak yapılacak alanda olmalıdır.

 

Onaylanan kaynak metotları füzyon kaynaklarıdır.

Saha Kaynaklarının Testleri

 

Tüm test alet ve ekipmanları sürekli sahada bulunmalı ve teste her an hazır olmalıdır.

 

Hava Basıncı Testi ( Sadece Çift Dikişli Füzyon Kaynaklar )

 

Aşağıdaki yöntem Çift Dikişli Füzyon Kaynaklarının test edilmesinde kullanılacaktır.

Çift Dikişli Füzyon Kaynakların testi için gerekli ekipmanlar şunlardır.

 

PVC membranı korumak amacıyla bir yastık üzerine monte edilmiş, 25-30 psi (1.752.10 at) basınç oluşturacak ve tutabilecek basınç odası olan bir hava pompası.

Üzerine bir manometre monte edilmiş keskin uçlu, kanallı iğne, yâda onaylı başka bir basınç besleme aleti

Test için uygulayıcı aşağıdakileri yerine getirecektir;

 

Test edilecek kaynağın bir ucu kapatılır.

İğne yâda onaylanmış basınç besleme aleti, çift dikişli füzyon kaynağı ile oluşturulan kanalın kapatılmış ucundan, sokulur.

Hava kanalının tamamen temiz olduğunun görülebilmesi için pompa ile hava basılır.

Kanalın diğer ucuda kapatılır.

Ek yerleri çift kaynaklı eklerle teşkil edilmiş deney kanalına basınçlı hava pompalanarak geçirimsizlik açısından deneye tabi tutulacaktır.Başlangıçta deney basıncı 5 dakikalık bir deney süreci için 2 bar veya 10 dakikalık bir deney süreci için 1,5 bar olacaktır.Hava basıncı kaybının her iki haldede %20 den fazla olmaması halinde ek yeri su geçirmez kabul edilir.

Onarım İşlemleri

 

Bozuk ve hatalı kaynaklar bu spesifikasyonda belirtilen şekilde tekrar kaynaklanmalıdır.

Küçük delikler, üzerleri el kaynağı ile kapatılarak onarılabilir. Eğer delik büyükse yamanmalıdır.

Yırtıklar ve delikler yama yapılarak onarılacaktır. Yama eğer düşeyede ise üzerinde yâda, bir gerilme bölgesinde ise ve keskin bir ucu varsa burası yama yapılmadan önce yuvarlatılarak ilerlemesi engellenmelidir.

Geniş delikler, pürüz ve ham maddenin iyi dağılmamasından dolayı oluşan bozukluklar ile herhangi bir yabancı maddeden dolayı etkilenmiş yerler yamanmalıdır.

Yamanacak membran yüzeyi, onarımdan en fazla 10 dakika önce temizlenmelidir.

Yamalar yuvarlak yâda oval biçimde olmalıdır ve hatalı kısımın kenarını en az 10 cm aşmalıdır. Tüm yamalar kullanılan membran ile aynı kalınlıkta ve yapıda olmalıdır.

 

Onarımların Tahkik Edilmesi

 

Sonuçların Kaydedilmesi: Uygulayıcı tarafından, yapılan tüm testlerin sonuçlarını gösteren dokümanlar günlük olarak kaydedilir. Bu dokümanlar, başlangıçta testleri geçmeyen bütün kaynakları belirtecek ve bu kaynakların onarılıp tekrar başarı ile test edildiğini gösteren kanıtları içerecek şekilde düzenlenir.

 

PVC membran Uygulamasının Kabulü

 

Uygulayıcı, işveren tarafından kabul edilene kadar membran uygulamasının tüm sorumluluğunu taşır. PVC membran kabulü, işveren tarafından, aşağıdaki şartlar yerine getirildiğinde yapılır.

Uygulama bitmiş olacak

Tüm saha kaynaklarının ve onarımlarının ilgili testlerle beraber yeterli şekilde yapıldığının tahkiki tamamlanacak.

Tüm belgeler ve tutanaklar uygulayıcı tarafından hazırlanarak yetkili makama teslim edilir.

 

YALITIMIN KORUNMASI

Temelde ve Perdelerde Ana yüklenici firma tarafından, koruma amaçlı XPS levhalar, drenaj levhası veya koruma duvarı örülmelidir. Temelde radye kalıpları perde yalıtımı tamamlanmadan sökülmemelidir. Yalıtımı bitmiş bölgelerde koruma işlemi hemen yapılmalıdır. Üretici firma tarafından ayrıca soğuk genleşme derzlerinde , PVC sututucu bant kullanılması önerilmektedir.